NLP – neurolinguistisk programmering (psykoterapi)

NLP er en meget effektiv form for psykoterapi (nerve-sprog-programmering.)

Her arbejder vi med ønsker og tidligere oplevelser. Vi arbejder med at nå fremtidsmål i stedet for at fastholde klienten i sine problemer, hvilket begrænser dem i deres trivsel og udfoldelse.

Kort sagt lærer vi klienten at se positivt på tilværelsen.